RE-INTEGRATIEWERK
GOED VOOR WERKNEMER EN WERKGEVER

Ben je een werknemer en door ziekte langere tijd uitgevallen op je werk? Of ben je werkgever en samen met deze werknemer verantwoordelijk voor een goede re-integratie in het arbeidsproces? Dan komt de tijd om samen naast spoor 1 (terugkeer in de eigen organisatie) ook spoor 2 van het re-integratietraject te starten, zo stelt het UWV. Spoor 2 is werk vinden in een andere organisatie; dat kan ook je eigen onderneming zijn. Voor werknemers die voor zichzelf willen beginnen én voor werkgevers die willen voldoen aan hun re-integratieverplichtingen voor spoor 2 biedt re-integratiewerk uitkomst. En voor mensen, die op een andere zinvolle manier willen werken aan hun re-integratie. Elk traject is maatwerk.

RE-integratietraject

Voorop staan de werknemer als startende ondernemer en zijn of haar behoefte aan begeleiding bij dit traject. Dit vraagt om maatwerk en een juiste mix van kennis, sparren en coachen. Direct daarop volgen de re-integratieverplichtingen voor de werknemer en werkgever. Dat vraagt met name om goede afspraken en verslaglegging.

In een eerste gesprek maken de werknemer, de werkgever en ik kennis met elkaar. Wordt besloten om re-integratiewerk in te schakelen? Dan begint het echte werk.

In een intakegesprek bepalen we het doel en de aanpak van het traject en de begeleiding. Dit levert input op voor de eerstejaarsevaluatie, update van het Plan van Aanpak of re-integratieplan. Vervolgens gaat vooral de werknemer naar vermogen aan de slag met het re-integratiewerk, met mijn persoonlijke begeleiding. Van vergroten van het inzicht in de persoonlijke en ondernemerskwaliteiten tot en met opzetten en uitvoeren van het ondernemingsplan.

We kiezen een vorm en frequentie van begeleiding die het best passen. Gangbaar is een reeks gesprekken van ongeveer een uur, eens in de vier tot zes weken, bij de werknemer of bij mij in Terschuur. Tussen de gesprekken door bied ik begeleiding via telefoon en e-mail, als dat nodig is.

Is ander werk mogelijk? Dan zoeken we dat op. Tijdelijk aan de slag bij een andere organisatie kan onderdeel zijn van het re-integratietraject: werk voor het eigen herstel en/of ter oriëntatie op ander werk. Re-integratiewerk helpt bij het vinden van een tijdelijke werkplek of proefopdracht.

Over de voortgang in het traject breng ik regelmatig verslag uit aan de werkgever op schrift en zo nodig of op verzoek in persoon. Dit is input voor het re-integratiedossier. Werknemer en werkgever blijven zelf verantwoordelijk voor het re-integratietraject en -dossier. Re-integratiewerk helpt hen daarbij.

EIGEN ondernemerschap

Re-integratiewerk is specifiek gericht op de begeleiding van werknemers als startende ondernemer in spoor 2 van hun re-integratie in het arbeidsproces (dus niet op terugkeer in de eigen organisatie).

Waarom? Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om als werknemer vanuit ziekte een eigen onderneming te starten en wat een re-integratietraject met je doet, zeker het tweede ziektejaar. Goede, persoonlijke begeleiding, waarbij je als mens centraal staat in plaats van verplichtingen, is dan zeer waardevol. En als voormalig werkgever weet ik bovendien hoe belangrijk het is om aantoonbaar te voldoen aan diezelfde re-integratieverplichtingen. Werknemers en hun werkgever help ik daarom graag en goed bij het re-integratiewerk.

Re-integratiewerk gaat uit van het positieve, van ieders mogelijkheden en kansen, nu en voor de toekomst. Als werknemer geef je grotendeels zelf invulling aan je eigen re-integratie, met begeleiding in het traject waar nodig. Ook dat is eigen ondernemerschap.

Voor werknemers, voor wie het perspectief op passend werk binnen de eigen of een andere organisatie klein is, is het verkennen of starten van een eigen onderneming een zinvolle invulling van re-integratie. De kennis en ervaring die je in dit traject opdoet, komen namelijk sowieso goed van pas in je verdere loopbaan.

maatwerk

Re-integratiewerk is er ook voor mensen, die op een andere zinvolle manier willen werken aan hun re-integratie (dus zonder eigen ondernemerschap). Bijvoorbeeld voor werknemers die spoor 2 willen benutten voor de (verdere) terugkeer in de eigen organisatie en voor mensen zondere werkgever met bijvoorbeeld een WIA-uitkering. Ook dan maken we samen een traject op maat.

Benieuwd naar wat ik voor jou of jullie kan betekenen? Neem gerust contact met mij op.
Re-integratiewerk is een onderdeel van Tjeplok.